Pre-employment screening

Introductie

Een pre-employment screening is een vast onderdeel van het sollicitatieproces van een nieuwe medewerker voor een indirecte functie (waaronder stage) binnen Transdev.

Iedere nieuwe, indirecte medewerker met wie Transdev een arbeids- of stageovereenkomst aangaat voor het invullen van een indirecte functie doorloopt de pre-employment screeningprocedure. Bij aanvang van het sollicitatieproces wordt de screeningprocedure opgestart.

De pre-employment screening

Welk doel heeft de pre-employment screening?
Het doel van pre-employment screening is de betrouwbaarheid en geschiktheid van de nieuwe medewerker te bepalen voordat de werkzaamheden bij Transdev gestart worden en het daarmee voorkomen van, dan wel het verkleinen van, het risico op fraude en integriteit gerelateerde incidenten en de hieruit voortvloeiende schadelijke effecten op de bedrijfsvoering en het imago van Transdev. 

Welke informatie wordt er verzameld tijdens de pre-employment screening?
Tijdens het pre-employment screeningproces wordt relevante informatie over de nieuwe medewerker verzameld, zoals zijn of haar opleidingsachtergrond, werkervaring, referenties en eventuele strafrechtelijke geschiedenis.

We hanteren de volgende screeningsonderwerpen:

  • Integriteitsverklaring;
  • Controle identiteit en NAW gegevens;
  • Toetsing vermelde gegevens CV;
  • Toetsing diploma’s en/of certificaten.

Afhankelijk van de functie, taken en verantwoordelijkheden kunnen aanvullende screeningmaatregelen getroffen worden:

  • Overhandigen van een Verklaring omtrent gedrag
  • Arbeidsverleden met referenties huidige/vroegere werkgever(s) afgelopen vijf jaar.

Privacy en vertrouwelijkheid

Wij nemen de privacy en vertrouwelijkheid van onze kandidaten zeer serieus en houden ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving bij het uitvoeren van pre-employment screening. Wij vragen en gebruiken alleen informatie die relevant is voor de functie waarop wordt gesolliciteerd en wij behandelen alle informatie op een vertrouwelijke en veilige manier.